Idea

Úhel pohledu – Zážitková trasa Äußere Neustadt

Idea

Byla to láska na první pohled. „Äußere Neustadt není jen čtvrť hospod", řekla studentka architektury Katrin Jödicke v roce 2000 o první sanované čtvrti Drážďan. Plná údivu se tenkráte nechala pohltit svým někdejším bydlištěm a v rámci své diplomové práce se o své nevšední perspektivy podělila i s ostatními. Nápad vytvořit žážitkovou trasu byl tak na světě.

Od roku 2005 pak mohou obyvatelé a návštěvníci inspirujícím a vtipným způsobem poznávat jednotlivá zastavení, která prezentují typické prvky i skryté poklady této čtvrti. Kdo se totiž dokáže inspirovat jedinečnou rozmanitostí a individualitou této čtvrti, dokáže docenit tyto předpoklady pro živoucí v demokracii i někde jinde.

A ti, kteří zde žijí a vnímají své okolí, kteří se naučí tuto čtvrť milovat a ztotožnit se s ní, zde najdou domov. Obyvatelé Neustadtu jsou hrdí na "svou" Panamu, na kus venkovského života uprostřed města, jsou hrdí na "svou" uměleckou pasáž s jejími kreativně řešenými fasádami, jsou hrdí na "své" dvorky, kde mohou vznikat příjemné oázy. Ať už jde o skrytá, živá zákoutí, nebo o nápadné stavby, které jsou svědky bohaté kulturní a architektonické historie - jedno je jisté: „Äußere Neustadt není jen čtvrť hospod", záleží jen na úhlu pohledu.  

Co je tak zvláštního?

Zpočátku se nejednalo o souvislou trasu, natož o naučnou stezku s fakty nabytými informačními tabulemi. Místo toho pozorné oko všude naráží na zajímavé detaily, na malé smyslové aha-zážitky. Kdo rád odhaluje, ten zde bude všude narážet na věci, které lákají k nahlédnutí, k poslechu a k hraní si. Malí i velcí se zde mohou na vlastní pěst vydat na svou vlastní cestou plnou zážitků.

Již realizovaná zastavení tak nabízejí jiný úhel pohledu na specifika této městské části. Působí na smysly, hrají si šikovně se zvědavostí a s představivostí, s touhou objevovat a s momentem překvapení.

Vývoj do současnosti

Do výběru zastavení byli zapojeni obyvatelé Vnějšího Nového Města a z původně více než 30 návrhů bylo vybráno a koncipováno 27. Z nich bylo dosud realizováno 10 stanic, které jsou podrobně popsány online. Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny cedule s krátkými, výstižnými texty a s QR kódy.

Katrin Jödicke si trasu představovala jako rozšiřitelnou síť. Pokud se podaří najít možnosti a prostředky, bude možné přidávat další a další zastavení. Obyvatelé a návštěvníci by měli jednoduše "zakopnout" o informační desky zapuštěné do země. Každé zastavení je však naprosto individuální a jedinečné.

Spolek Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt tento koncept nadále rozvíjel a rozvíjí. V rámci malého projektu EU byla společně s Oblastním muzeem v Dečíně vytvořena trasa jako aplikace s hravými prvky. Tímto způsobem lze nyní trasu skutečně projít jako souvislý celek a současně odhalovat a objevovat zajímavosti na trase a v jejím okolí.

Apikace je zde ke stažení: QR-Code

Stáhnout jako aplikaci

Pomocí aplikace loxper můžete získat Zážitkovou trasu do svého mobilního telefonu: