Zastavení Obecní dům

Kulturní zahrada

Návštěva veřejně přístupné kulturní zahrady na adrese Prießnitzstraße 18 se vyplatí nejen kvůli venkovní gastronomii v teplém období.  Posedět si zde můžete v zeleni pod ambroní, kvetoucí olší, divokým vínem i divokou švestkou. Můžete si zde užívat také výhledu na říčku Prießnitz, která se přirozeně vlní po okraji této živé městské čtvrti. V některých letech se v řece dokonce prohánějí pstruzi nebo bobři.

V létě 2002 způsobila povodeň na Labi zpětné vzdutí říčku Prießnitz a vážně poškozen byl také Obecní dům (Stadtteilhaus) i jeho venkovní prostory. Občané marně bojovali proti pomalu, ale vytrvale stoupající hladině vody.

Taktéž díky podpoře z programu na odstraňování povodňových škod se podařilo následky povodně odstranit. V roce 2013 však Prießnitz objekt opět zaplavila a způsobila další vážné problémy.

Díky velkému úsilí spolku Stadtteilhaus - obdobně jako tomu bylo již po požáru v roce 2004 - a díky dostatečnému pojištění budovy se však podařilo provoz brzy obnovit. Veškerá dobrovolná i nedobrovolná pomoc členů spolku a uživatelů budovy vždy v sobě obsahovala snahu něco společně tvořit, zapojit se a společně růst.

Obyvatelé domu

Stejně jako řeka někdy teče a jindy vysychá, i život v Obecním domě (Stadtteilhaus) podléhá neustálým změnám. Jeho měnící se uživatelé jej neustále utvářejí a posunují, někdy i navzdory nepříznivým či omezujícím podmínkám.

Provozovatelem domu je spolek Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustad, který v něm od roku 2000 poskytuje prostor pro různé iniciativy a dbá na jejich společenskou angažovanost a na jejich přínos pro život v této městské čtvrti. Mezi nájemníky jsou stálí i dočasní obyvatelé.

Konaly se zde workshopy pro občany k aktualizaci koncepce rozvoje této městské části a další participační akce pro občany. V budově dlouhou dobu byla pobočka Úřadu plánování města nebo zde dlouhou dobu sídlila Agentura pro rozvoj a sanaci města Drážďany (Stesad GmbH).

V přízemí budovy dlouhá léta provozoval scénu "Wanne“ pantomimický soubor Ralfa Herzoga.  Mimochodem, tato scéna dodnes slouží jako místo realizace různých divadelních projektů. Od roku 2010 je součástí těchto aktivit loutkoherecký soubor "Loutky k moci", který spolupravuje i s českými kolegy z Dolní Poustevny. Spolek  také úzce spolupracuje s okolními školami.

V současné době jsou nájemci spolky Bürger Courage (Občanská odvaha), Gerede (Mluvení) a Gemeinsam länger lernen (Společně se déle učíme); v budově se pravidelně schází nadace Stiftung Äußere Neustadt (Nadace Vnější Nové Město). V podkroví se můžete zúčastnit kurzů jógy a dalších kurzů. V keramickém ateliéru se děti, dospělí a mládež věnují sochařství z hlíny. Svůj domov zde mají spolky jako Sukuma Arts, Akifra nebo ekologické spotřebitelské sdružení Futterkiste.

Spolek dále funguje jako dokumentační centrum této městské části, provozuje malé muzeum Pestré republiky Neustadt (Bunte Republik Neustadt, BRN) a podílí se na koordinaci zdejšího městského pouličního festivalu.

Z prehistorie domu

Již v roce 1867 zde fungovaly "Louisiny koupele", později známé také jako "Dittmannovy léčebné koupele" nebo "Brettschneiderovy léčebné a vanové koupele". Až do konce 60. let 20. století sloužila budova obyvatelům jako očistná lázeň, protože většina bytů v okolí neměla vanu ani sprchu, dokonce ani teplou vodu. Uspořádání koupelových kójí je dodnes patrné na struktuře dlažby v suterénu. V roce 1989 se odstěhoval poslední nájemník. Prázdná budova z roku 1895 viditelně chátrala.

Změna režimu

Již v roce 1991 upozornila občanská iniciativa Zájmového sdružení Vnější Nové Město (Interessengemeinschaft Äußere Neustadt, IG ÄN) na tento nevyužívaný dům a v rámci festivalu Pestrá republika Neustadt (BRN) jej spolu s dalšími přáteli obsadila pro spontánní gastronomií a kulturu, což byla tolerována po dobu trvání festivalového víkendu. Peer Alexander van Martens umělecky oživil bývalé koupelny v suterénu. Na nádvoří bylo jeviště, v prvním patře byla spartánská kavárna vybavená nalezeným nábytkem a přízemí sloužilo jako galerie. Bývalý knihkupec Kurt, v té době známý neustadtský bezdomovec, který vyměňoval knihy za alkohol, zde pořádal každodenní čtení a občas se tady vyspal ze svého opojení.

V té době několik nekomerčních, komunitně orientovaných skupin hledalo otevřené prostory, které by mohla využívat veřejnost, a tyto skupiny projevily zájem o využití tohoto domu, který k tomu nabízel potenciál. Zrodila se myšlenka provozovat Obecní dům ve vlastnictví zemského hlavního města jako projekt iniciovaný a řízený občany.

V roce 1993 se městské společnosti Stesad GmbH konečně podařilo odkoupit celý areál Prießnitzstraße 18 od mnoha jednotlivých dědiců. Následovala nouzová rekonstrukce včetně opravy jádra budovy V roce 1994 založili členové IG ÄN Zájmové sdružení Prießnitzstraße 18 (IG Prießnitzstraße 18), které získalo smlouvu o užívání a provozovalo v dosud nezrekonstruované budově malou kavárnu a pořádalo akce a výstavy. Od počátku plánování v roce 1995 až do otevření v roce 1998 sdružení úzce spolupracovalo s projektanty, aby rekonstrukce odpovídala záměrům, které se zde mají v budoucnu realizovat. Zachování mnoha krásných architektonických detailů by nebylo možné bez obrovského stavebního a dobrovolného úsilí této iniciativní skupiny.

Založení spolku

Dne 29. ledna 1997 vznikl na základě uvedeného Zájmového družení zapsaný spolek Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt. Jako svůj úkol si stanovil správu a užívání opraveného domu, aktivní podíl na jeho další obnově a zajištění průběžné údržby.

Základními cíli byly a jsou integrace různých věkových skupin, sociálních vrstev a národností, iniciace sociálních a kulturních vzdělávacích procesů prostřednictvím rozmanitých a inovativních projektů a podpora kulturních a uměleckých aktivit.

V době sociálních a kulturních změn měl být Obecní dům místem, které podporuje lokální identitu a komunitu. Spolek chtěl podpořit zachování a další rozvoj kulturních, sociálních a etických hodnot, které napomáhají udržet aktuální i budoucí společenské soužití.

Spolek proto pozval všechny iniciativy z Vnějšího Nového Města na workshop do kulturního centra "Scheune" s cílem vypracovat společnou koncepci využití prostor Obecního domu. Každý spolek a iniciativa, které dům měly využívat, byly požádány o pomoc s výstavbou interiéru. Díky této koncepci získal spolek v roce 1997 povolení k užívání budovy a po rekonstrukci střechy, oken a obvodových zdí v roce 1998 pachtovní smlouvu, která vycházela z koncepce samosprávy zakotvené ve stanovách. Po dohodě s městem jakožto majitelem budovy se spolek zavázal k opravám a udržování vnitřních prostor včetně médií ve vlastní režii a k podílovému financování u dotačních titulů na rozvoj měst.

A dnes?

V roce 2021 byla společně s majiteli sousedního objektu na Prießnitzstraße 16 renovována velká společná opěrná zeď, která byla ohrožena zřícením a v důsledku čehož došlo k částečnému uzavření pivní zahrádky. Od roku 2022 je areál opět přístupný.

Díky své specifické činnosti, která je pro městskou část nepostradatelná, je spolek Stadtteilhaus již mnoho let podporován městskou správou. Přestože je svým způsobem jedinečný, je příkladem pro další plánované a již realizované podobné domy v jiných částech města.

Adresa
ulice Prießnitzstraße 18

Souřadnice
51.065081,
13.759304

Zastavení

GoogleMaps