Zastavení Zvířata hledají domov

Na kostele Martina Luthera hnízdí poštolky obecné (Falcus tinnunculus). S trochou štěstí je můžete pozorovat, jak přilétají a odlétají. Ptáka, který dorůstá až 35 cm, poznáte podle jasného volání kikikiki, rezavě červeného opeření a charakteristického třepetavého letu. Drobní dravci se prudkými údery 75 cm širokých křídel a široce roztažených ocasů postaví do protivětru a vyhledávají potravu, aby pak na ni zaútočili střemhlavým letem.

Loví myši, ale také ještěrky a krtky, drobné ptáky a hmyz, a to až pět kilometrů od místa hnízdění. Na nedalekých labských loukách nacházejí poštolky dostatek potravy, zejména hrabošů.

Blízká 81 metrů vysoká kostelní věž ve Vnějším Novém Městě se proto nabízí jako vhodné hnízdiště. V polovině 90. let se zde na malém výstupu nad návštěvnickou vyhlídkou uhnízdil první pár. V rámci rekonstrukci kostela v roce 2016 zde bylo nainstalováno hnízdiště,  kde není tento přísně chráněný druh již přímo vystaven povětrnostním vlivům.  

Kromě toho byly ve vikýřích věže na východní straně lodi nainstalovány další dvě stálé hnízdní budky. Díky tomu byl doposud celoročně zahnízděn buď prostor ve věži, nebo levá hnízdní budka. Dosud zde hnízdil vždy jen jeden pár, který si však může vybrat, kde zahnízdí, nebo se přesunout na jiné hnízdiště.

Od středověku se poštolky vydávají za lidmi do měst a využívají věže, zdi, hrady a výškové budovy jako "náhradní skály". Jedná se o vyhledávaná hnízdiště pro zvířata, která se přizpůsobila městským oblastem. Od dubna do srpna vyvede hnízdící pár tři až pět mláďat. V chladném období roku někteří přezimují ve městě, jiní na okrajích lesů a na polích. V závislosti na počasí a potravní nabídce se poštolky stěhují také dále na jih až do severní Afriky.

V Sasku hnízdí 2.500 až 4.000 párů a populace v Drážďanech se po mnoho let pohybuje mezi 80 až 160 páry. V 80. letech 20. století jich bylo kolem 200. Zejména různorodě strukturované a zpustlé domy z doby gründerské tenkráte nabízeli vhodná hnízdiště, jako byly rozbité větrací šachty, štukové prvky nebo střešní dřevěné římsy. Bombardování v roce 1945 navíc zanechalo četná volná prostranství, kde bylo možné po celá desetiletí najít dostatek potravy.

V důsledku sanací po roce 1989 došlo k výraznému snížení populace poštolek v Drážďanech, neboť brownfieldy byly zastaveny a vyhlazené fasády nenabízejí moc vhodných hnízdišť. V mezidobí však jiz Úřad životního prostředí nechal nainstalovat řadu hnízdních budek a ochraně poštolek se dnes aktivně věnují jak orgány ochrany přírody, tak soukromé osoby. A to i z toho důvodu, že tento poněkud menší a čistotnější druh umí vytlačit holuby z budov, kde jejich trus způsobuje škody.

Adresa
Martin-Luther-Platz

Souřadnice
51.064414,
13.756027

Zastavení

GoogleMaps